Hans

  • Installatie: Zonnepanelen, geen accu, vast contract energiemaatschappij.
  • Pilot: Meten en berekenen van de optimale inzet van opwek-, opslag- en levermomenten in combinatie met een hybride warmtepomp voor verwarming van water op momenten dat stroom goedkoper is dan gas.
  • Doel: Bepalen of en onder welke voorwaarden de inzet van een hybride warmtepomp interessant en rendabel kan zijn.

Casus

Het huishouden van Hans gaat bewust om met energie. Alle energie die ze opwekken wordt gebruikt (door gebruik te maken van de salderingsregeling). Ze wekken per jaar zelfs 1.000 kWh meer op dan ze gebruiken. Voor de 1.000 kWh die ze meer opwekken krijgen ze 0,09€/kWh van het energiebedrijf. Voor Hans is er nu geen financiële prikkel om verder te verduurzamen. Ook om de warmtevraag verder te elektrificeren is geen trigger. Dit omdat de gasprijs zelfs in verhouding tot de 0,09€/kWh nog voordelig is. Zijn vraag: Wanneer is het voor mij mogelijk om met een terugverdientijd van 10 jaar een volgende verduurzamings stap te zetten?

Aanpak

NOORDERLICHT heeft de volgende aanpak opgezet: 1) minimaal een maand het stroom- en gasverbuik en de opgewekte zonne-energie meten, 2) de meetdata extrapoleren op basis van de jaarrekening, 3) advies uitbrengen over prijspunten op basis van de inzet van een hybide warmtepomp voor ruimteverwarming en een boiler voor verwarming van tapwater.

Status

Meting loopt.