Albert

  • Installatie: Zonnepanelen, accu met 5kWh opslag capaciteit, uurcontract energiemaatschappij.
  • Pilot: Optimaliseren van opslag capaciteit en het gebruik van zelf opgewekte zonne-energie.
  • Doel: Het minimaliseren van stroom afname van het net op dure spits uren met hoge stroomtarieven.

Vraagstelling

Albert wil zijn stroom minimaal 30% goedkoper inkopen en meer gebruik maken van zelf opgewekte zonne-energie. Zijn vraag: Hoe blijf ik onder de 0,06€/kWh in plaats van de 0,09€/kWh van het huidige contract?

Aanpak

De NOORDERLICHT oplossing helpt Albert om de inkoop van energie op dure uren te mijden, maximaal gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie en te profiteren van de goedkope uren. Albert heeft 16 zonnepanelen aangesloten op het NOORDERLICHT in combinatie met een accu.

Status

Metingen zijn gaande.